ROK 2017

KOŠICE

 • SUBOP plus, s.r.o., Košice (správa bytových domov)
  • Vlastníci bytov a NP Milosrdenstva (Milosrdenstva 17,19)
  • Vlastníci bytov a NP Rožňavská (Rožňavská 6)
  • Vlastníci bytov a NP Hrnčiarska (Hrnčiarska 3)
  • Vlastníci bytov a NP Uherova (Uherova 2)
  • Vlastníci bytov a NP Ostravská (Ostravská 6)
  • Vlastníci bytov a NP Trieda SNP (Trieda SNP 81)
  • SVB JARBYT 17 (Jarná 17)
  • SVB TOPOĽ - Košice (Tolstého 30,32)
 • Váš správca spol. s r.o., pobočka Košice (správa bytových domov)
  • Vlastníci bytov a NP Galaktická (Galaktická 10,12)
  • SVB JAS KOŠICE (Buzulucká 14,16)
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov 30 (Národná trieda 26,28,30)
 • SVB KROSNO 1719 (Krosnianska 17,19)
 • Technická univerzita v Košiciach (tlakové zariadenia) - subdodávka

 

POPRAD

 • Spoločenstvo vlastníkov bytov TORYSA (L. Svobodu 2493/42,44,46,48)
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov DIAĽAVA (Jesenná 3240 / 13)
 • SVB v bytovom dome Báryum (Dostojevského 2514 / 1,3,5,7,9,11)
 • SVB v bytovom dome Zobor (Moyzesova 2812 / 5)
 • SVB v bytovom dome Francium (Mládeže 2356 / 35) - subdodávka

 

PREŠOV

 • Virtuálny správca budov, s.r.o. (správa bytových domov)
  • Vlastníci bytov a NP Šrobárová (Šrobárová 18,19)
  • SVB Pri univerzite (17.novembra 70,72,74,76)
  • SVB na ul. Mirka Nešpora (Mirka Nešpora 61,63,65,67)
 • Šarišská galéria v Prešove (tlakové zariadenia) - subdodávka

 

VRANOV NAD TOPĽOU

 • Spoločenstvo vlastníkov bytov - Mlynská 1488 (Mlynská 1488 / 107)

 

SVIT

 • BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. (správa bytových domov)
  • Vlastníci bytov a NP Nová (Nová 861 / 21,22,23,24,25)
  • Zariadenie opatrovateľskej služby (Kpt. Nálepku 130)
  • Kultúrny dom Svit - Podskalka (Priečna 2)

 

MICHALOVCE

 • Spoločenstvo vlastníkov bytov J1 (Murgašova 1317 / 10,12,14,16)

 

HUMENNÉ

 • SVB v dome na ul. Osloboditeľov č. 1576 (Osloboditeľov 1576 / 4) - subdodávka

 

SNINA

 • Vlastníci bytov a NP Kukučínova (Kukučínova 2043 / 1,2,3,4) - subdodávka

 

PRAKOVCE

 • SPOLOČENSTVO KĽAK 292 (SNP 292)

 

KROMPACHY

 • SVB Hlavná 1 (Hlavná 1073/1)

 

INÉ

 • Spoločenstvo vlastníkov bytov 6 b.j. HANISKA (Hlavná 116)
 • Odpočty PRVN Regena ES s.r.o.
 • Odpočty PRVN Rumit Slovakia s.r.o.
 • Obec Ľutina - Kultúrny dom
 • Bytový dom Strážske (Družstevná 504) - subdodávka
 • Domov sociálnych služieb v Sabinove (Kukučínova 1781 / 2) - subdodávka